Technológiai korszerűsítés Hitelprogram GINOP-8.3.5-18

"A" HITELCÉL - Beruházás

HITELPROGRAM CÉLJA

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.

KÖLCSÖN TÍPUSA

Éven túli lejáratú beruházási Kölcsön.

KÖLCSÖN ÖSSZEGE

Minimum 1 millió Ft - Maximum 150 millió Ft.
Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét, több kérelem benyújtása esetén együttesen értendő.
A hitelprogramban kezdő, illetve KATA adózású vállalkozások által igényelhető hitel, illetve több kérelem benyújtása esetén a hitelek együttes összege maximum 25 millió HUF lehet.

KÖLCSÖN KAMATA, DÍJAK, JUTALÉKOK

Kamat 0% / év

Kezelési költség - Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék - Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj - Nem kerül felszámításra.

Szerződésmódosítási díj - Nem kerül felszámításra.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYE

A vállalkozás Közép-Magyarországi régión (Budapest, Pest megye) kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Közép-Magyarországi régión kívül valósul meg.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése.


IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE

"B" HITELCÉL - Készlet, működési költségek

HITELPROGRAM CÉLJA

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása, amelyekre e Termékleírás alapján a költségek elszámolhatóak.

KÖLCSÖN TÍPUSA

Éven túli lejáratú forgóeszköz típusú Kölcsön.

KÖLCSÖN ÖSSZEGE

Minimum 1 millió Ft - Maximum 300 millió Ft.

Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át.

KÖLCSÖN KAMATA, DÍJAK, JUTALÉKOK

Kamat 0% / év.

Kezelési költség - Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék - Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj - Nem kerül felszámításra.

Szerződésmódosítási díj - Nem kerül felszámításra.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYE 

A vállalkozás Közép-Magyarországi régión (Budapest, Pest megye) kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Közép-Magyarországi régión kívül valósul meg.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

  • Készlet beszerzés költségei
  • Működési költségek finanszírozásának költségei

- a Sztv. 29. § (2) bekezdése szerint kereskedelmi tevékenységből származó követelések, amelyek 30 napnál nem régebbi, kiszámlázott, teljesített követelések,

- a Sztv. 78. § (1) bekezdése szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek,

- a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti nyersanyagok beszerzési költségei,

- a Sztv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett szolgáltatások értéke,

- a Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek (kivéve távmunka),

- közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a Korm.rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. pontja szerint, beleértve a telefon, fax, internet, telekommunikáció költségeit.