KAP-RD01A-RD01C-RD01D-RD01E-2-24

Állattartó telepek megújításának támogatása

Támogatás célja

A felhívás az alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:

  • Állattartó gazdaságok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával. 
  • Állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújításával, technológiáinak korszerűsítésével, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák kialakításával csökken az ágazat energiafelhasználása.
  • Állattartó gazdaságok ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása, levegő minőségének javítása, a felszíni és felszínalatti vizek terhelésének csökkentése.
  • A járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése. 
  • Olyan állatjóléti beruházások elősegítése, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztésen és az általánosan alkalmazott gyakorlatokból eredő szabályokon.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

  1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. 
  2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.


Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

  • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.


Támogatható tevékenységek

1. célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítését is)


1.) Baromfitartó telepek korszerűsítése Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a baromfitartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)

b) Baromfitartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

2. Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése 

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Tojásjelölő-, osztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése.

2.) Sertéstartó telepek korszerűsítése - Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a sertéstartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése,)

b) Sertéstartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

2. Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.


3.) Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése - Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan:

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosítótechnológia kialakítása (beleértve a falközi silótér létesítését), etetés és itatás technológiájának kialakítása)

b) Szarvasmarhatartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

2. Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda).

b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

 

4.) Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan:

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)

b) juh- és kecsketartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

2. Építéssel nem járó, a juh és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása)

b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

5.) Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan:

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

2. Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

b) Kizárólag ló- és nyúltartás kapcsán: Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).


2. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások

1. Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása


3. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházásokmegvalósítását is)


a) Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása)

Trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben és csak új állattartó telep létesítése kapcsán (= zöldmezős - újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás esetén), illetve nem működő állattartó telep (=a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éves időszakban a művelettel érintett állattartó telepen nem folyt állattartó tevékenység) termelésbe történő bevonását célzó művelet esetén támogatott!

b) Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat. (pl.: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése)


4. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása 

a. Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek.

b. Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.

c. Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából: Karámok építése vagy átépítése, előírthoz képest legalább 15 vagy 20%-kal nagyobb férőhely biztosításával


Nem támogatható tevékenységek:

a) Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése (de önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése támogatott),

b) Mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása,

c) forgóeszközök beszerzése,

d) Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi),e) 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak.


Igényelhető támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

Az egyes célterületekre vonatkozó további korlátok:

- 3. célterület: maximum 50 millió Ft

 ("Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében")

.- 4. célterület: maximum 30 millió Ft

("Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása")


A támogatás maximális mértéke:

- 1. célterület és a 2. célterület 1. pontja50 %

("Állattartó telepek általános korszerűsítése") 

("Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek") 

- 2. célterület 2. pontja: 70 %

("Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása") 

- 3. célterület: 80 %

("Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében")

- 4. célterület: 70 %

("Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása") 

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető az alaptámogatáshoz képest azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

- Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.

- Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest. A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet.

- Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest (legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú)


A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Benyújtás: 2024. június 25. - 2025. február 03.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.

2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.

3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.

4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.