KAP - RD09B - 1-24

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

Támogatás célja

A növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen a díszkertész ágazat modernizációja, a termelési módszerek, a szolgáltatások színvonalának emelése.  


Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások, akik/amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:  

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a vállalkozás értékesítés nettó árbevétele vonatkozásában 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági, illetve 50%-ot meg nem haladó erdőgazdálkodási nettó árbevétellel rendelkeznek 

 • tevékenysége legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti évben magában foglalta a következők legalább egyikét: TEAOR'08 8130 - zöldterület kezelés, TEAOR'08 4776 - dísznövény-kiskereskedelem, TEAOR'08 4622 - dísznövény nagykereskedelem 
 • mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek (50 fő alatti létszámú).


Támogatható tevékenységek

I. A versenyképesség javítása érdekében a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez vagy zöldfelület kezeléshez szükséges épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, felújítása

 • Telephely, áruda kialakítása, bővítése, felújítása, technológiai korszerűsítése
 • Fedett vagy nyitott / részben nyitott rakodótér, raktárhelyiség építése, bővítése, felújítása, eltérő funkciójú épület átalakítása
 • Üveg vagy fóliaborítású termesztő berendezések létesítése, meglévő termesztő berendezések korszerűsítése
 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok, biomassza, hőszivattyús, napelemes, szélenergia rendszerek)

II. Építéssel nem járó, a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez és zöldfelület kezeléshez kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása

 • Kertészeti erő- és munkagépek beszerzése
 • Növényvédelem gépei
 • Növénytermesztés speciális gépei
 • Növényápolás gépei
 • Zöldterület kezelés gépei


A támogatás mértéke, összege

Vissza Nem Térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 36,5 millió forint.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 65%-a.

Vállalás:

A támogatás elnyerésével a kedvezményezett vállalja, hogy vállalkozása árbevételét legalább 10%-os mértékben megnöveli. A vállalást a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év és a művelet fizikai lezárását követő 2. teljes lezárt üzleti év viszonylatában kell teljesíteni.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Benyújtás: 2024. június 25-től 2025. február 17-ig

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz: 2024. év június hó 25. - 2024. július 08.

2. értékelési szakasz: 2024 év július hó 09. -2024. július 22.

3. értékelési szakasz: 2025. év január hó 21. - 2025. február 3

4. értékelési szakasz: 2025. év február hó 04. - 2025. február 17.