KAP-RD01A-RD01C-1-24

Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása 

Támogatás célja

A kertészeti ágazaton belül a hajtatásos termesztésben előállított friss zöldségfélék iránti piaci kereslet folyamatosan növekszik, melynek kielégítéséhez időzített és környezetbarát termesztés, valamint folyamatos szállítás szükséges, ezért indokolt a növényházi termesztő kapacitás növelése. A termesztő felület növelése mellett a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítése is hozzájárul az ágazat versenyképességének növeléséhez. Ennek legfontosabb eszköze az új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása. Hazánk geológiai adottságai alapján kifejezett cél a geotermikus hőenergia-potenciál kiaknázása. 

A fogyasztói igények kielégítéséhez elengedhetetlen a  zöldség és gyümölcsfélék szakszerű tárolása, amely lehetővé teszi a betárolt áru minőségének megőrzését, így egész évben biztosítható a keresett termékek rendelkezésre állása. A fogyasztói igényeket a termelők csak akkor tudják kielégíteni, ha rendelkeznek korszerű tárolási és áruvá készítési rendszerekkel, továbbá bővítik, illetve korszerűsítik a jelenleg rendelkezésre álló kapacitásokat.


Támogatást igénylők köre

- Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

  1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. 
  2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

- Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások 


Támogatható tevékenységek

1. célterület: Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások

1. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése,

b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése,

c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.


2. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:


a) Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése (hűtőkonténer beszerzése, beépítése maximum nettó 8 MFt támogatással)

b) Hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozó tevékenységek:

a. Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése.

b. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.

c. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

c) Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek:

a. Új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítése.

b. Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.

c. Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

3. A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó):

a) Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek


2. célterület: Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások


1. Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

2. Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása


Nem támogatható tevékenységek:

a) mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése

b) pickupok beszerzése

c) forgóeszközök beszerzése

d) feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép, eszköz beszerzésére nem igényelhető támogatás

e) eltérő funkciójú épület átalakításával létrehozott hűtőház, hűtőtároló, szociális – és kiszolgálóhelyiség.


Igényelhető támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 5 Mrd Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a. 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiákra vonatkozóan 70 %

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető az alaptámogatáshoz képest azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

- Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.

- Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest. A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet.

- Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest (legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú)


A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Benyújtás: 2024. július 24. - 2025. március 10.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz: 2024. július 24. – 2024. augusztus 06.

2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 07. – 2024. augusztus 21.

3. értékelési szakasz: 2025. február 11. – 2025. február 24.

4. értékelési szakasz: 2025. február 25. – 2025. március 10.