Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése - VP2-6.3.1-20

Támogatást igénylők köre

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek akik/amelyek igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkeznek, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt értek el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból.

Támogatható

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót. A kedvezményezett vállalja, hogy a tevékenységből származó üzemmérete nem csökken 3000 euro STÉ érték alá.

A Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre a támogatási összeg első részlete (75%-a).

A projekt területi korlátozása

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg. Vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

  • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
  • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
  • nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Benyújtási határidő

Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

Első szakasz: 2020. november 6. - 2020. november 20.

Második szakasz: 2021. március 1. - 2021. március 16.

Harmadik szakasz: 2021. április 6. - 2021. április 20.

Negyedik szakasz: 2021. június 3. - 2021. június 17.

Ötödik szakasz: 2021. augusztus 3. - 2021. augusztus 17.

Hatodik szakasz: 2021. október 4. - 2021. október 18.

Hetedik szakasz: 2021. december 3. - 2021. december 17.