Kertészeti üzemek - VP2-4.1.3-20


Támogatható:

1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése

 • a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.
 • b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.
 • c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése.
 • d) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése.

 • a) Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek létesítése.
 • b) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek bővítése.
 • c) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek technológiai korszerűsítése
 • d) A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
 • e) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 2 milliárd forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Benyújtási határidő

Első szakasz: 2020. október 19. - 2020. november 20.

Második szakasz: 2021. január 18. - 2021. február 19.