A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

GINOP-PLUSZ-1.2.1-21

A jelen felhívás célja, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. KATA-s vállalkozások nem igényelhetik a támogatást.

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre. A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség.

Jelen projekt keretében a támogatást igénylő partner vagy kapcsolt vállalkozása is jogosult támogatási kérelem benyújtására. A támogatást igénylő és partner vagy kapcsolt vállalkozása kizárólag eltérő benyújtási szakaszban nyújthatja be eltérő projekttartalmú támogatási kérelmét.

Megvalósulás helye

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés. A támogatást igénylő legfeljebb kettő megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható:

  • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el) - építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (szigetelés, nyílászáró csere, fűtési rendszerek, világítási rendszerek, árnyékoló szerkezetek, tetőszerkezet)
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások - a projektköltség maximum 20%-a, legfeljebb 50M Ft)
  • Képzési szolgáltatások igénybevétele (kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe - a projektköltség maximum 20%-a, legfeljebb 20M Ft)
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (a projektköltség maximum 50%-a)

A támogatás mértéke, összege 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke maximum 70%, összege minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft

Maximális elszámolható költség:

3-9 főig - maximum 99 millió Ft

10-49 főigmaximum 299 millió Ft

50-99 főigmaximum 449 millió Ft

100-149 főig - maximum 599 millió Ft

150-199 főig - maximum 749 millió Ft

200-249 főig - maximum 899 millió Ft

Előleg mértéke

A kötelező előleg a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

A projekt befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.


FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!