Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - GINOP 1.2.14-20


A program célja, hogy a hazai divat és dizájnipar fejlődni képes és fejlődni akaró vállalkozásai olyan beruházásokat tudjanak végrehajtani, amelyek mellett az ágazat szereplői képesek lehetnek középtávon megerősödni, annak érdekében, hogy a kiélezett és erőforrásigényes nemzetközi versenyben is profitábilisan, fejlődőképesen tudjanak működni, továbbá exportjuk növelése mellett a nemzetközi digitális jelenlétük és ismertségük is növekedjen.

Támogatást igénylők köre 

 • Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (Kft, Rt, Kkt, Bt, Egyéni cég, Egyéni vállalkozó), egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • Legalább 1 teljes lezárt évvel rendelkeznek
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő
 • Amelyek a meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul - Ellenőrizze tevékenységének támogathatóságát! A fejlesztendő tevékenységnek 2020. július 1-ét megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
 • amelyek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított "megfelelt" minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek 

Megvalósulás helye 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Támogatható tevékenységek 

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését a Felhívás 2. számú szakmai mellékletében szereplő VTSZ lista szerint.
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt legfeljebb 10%a).
 • Ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt legfeljebb 50%-a).
 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt legfeljebb 50%-a)
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt legfeljebb 10%-a)
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások (a projekt legfeljebb 20%-a)
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt legfeljebb 35%-a)
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 • Ingatlan bérlés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el.)

A támogatás mértéke, összege 

A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 150.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott - fenntartási időszak 1. évét követően visszamért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető akkor, ha a projektet legkorábban 2020. július 1-én kezdték meg, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.

Ellenőrizze tevékenységének támogathatóságát!