Csemetekertek gépbeszerzése VP2-4.1.3.7-20

A Támogatás célja

A hazai jó minőségű erdészeti szaporítóanyag iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró a gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását. Ebből adódóan a felhívás elsődleges célja az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése.

Támogatható tevékenységek

Az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzése:

1. Traktorok: Kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható.

2. Targoncák

3. Terület-előkészítés gépei

4. Talaj-előkészítés gépei

5. Növényvédelem gépei

6. Szaporítóanyag-termesztés gépei

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (az összes elszámolható költség max. 5%-a)

 • projekt-előkészítés,
 • projekt-menedzsment,
 • a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlása

Nem támogatható tevékenységek

 • Építéssel járó tevékenységek;
 • A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet által a quad kategóriába sorolt járművek beszerzése;
 • Azon gépek, eszközök beszerzése, amelyek nem szerepelnek a 4. számú mellékletben.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50 MFt.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

Előleg igénylése

A maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. szeptember 1. napjától 2021. július 20. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • Első szakasz: 2020. szeptember 1. - 2020. szeptember 8.
 • Második szakasz: 2020. november 3.- 2020. november 10.
 • Harmadik szakasz: 2021. január 12. - 2021. január 19.
 • Negyedik szakasz: 2021. március 9. - 2021. március 16.
 • Ötödik szakasz: 2021. május 11. - 2021. május 18.
 • Hatodik szakasz: 2021. július 13. - 2021. július 20.