Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére - GINOP-4.1.5-22Támogatást igénylők köre 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Jogi forma szerint:

  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
Megvalósulás helye 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek (Budapest, Pest megye).

Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.

Támogatható tevékenységek

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (szigetelés, nyílászárócsere)

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása


Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

  • Napkollektoros rendszer telepítése
  • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
  • Napelemes rendszer telepítése
  • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása

Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése


A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Benyújtási határidő:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig lehetséges.