Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása 

GINOP 1.2.9-20


A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik fő célkitűzése a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatást igénylők köre

  • Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek (Egyéni vállalkozók nem pályázhatnak)
  • Legalább 1 lezárt évvel rendelkeznek
  • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő

Megvalósulás helye

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A Felhívás keretében támogatás csak a Felhívás 1. számú és 2. számú szakmai mellékletben felsorolt településeken megvalósuló beruházáshoz nyújtható. 

Támogatható tevékenységek 

  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása - kötelező, legalább a projekt 50%-a
  • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)
  • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése - legfeljebb a projekt 50%-a
  • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe - legfeljebb a projekt 20%-a
  • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek - legfeljebb a projekt 10%-a
  • Bérköltség-támogatás igénybevétele - legfeljebb a projekt 50%-a
  • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el)

A támogatás mértéke, összege 

Előleg mértéke

A támogatás maximum 25%-a

Keresse meg települését és tudja meg mekkora támogatást kaphat!