Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása 

GINOP 1.2.9-20

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik fő célkitűzése a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. 

Támogatást igénylők köre

 • egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • Legalább 1 lezárt évvel rendelkeznek
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő

Megvalósulás helye

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A Felhívás keretében támogatás csak a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt településeken megvalósuló beruházáshoz nyújtható. 

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Támogatható tevékenységek 

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása - kötelező, legalább a projekt 50%-a
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)
 • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése - legfeljebb a projekt 50%-a
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe - legfeljebb a projekt 20%-a
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek - legfeljebb a projekt 10%-a
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele - legfeljebb a projekt 50%-a
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el)
 • Projektelőkészítés legfeljebb a projekt 7%-a
 • Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele - legfeljebb a projekt 2,5%-a

A támogatás mértéke, összege 

Fontos:

A pályázó a GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban! 

Előleg mértéke

A támogatás maximum 25%-a

Keresse meg települését és tudja meg mekkora támogatást kaphat!