GINOP-PLUSZ-1.2.3-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 - 2500 db.

Támogatást igénylők köre

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. KATA-s vállalkozások nem igényelhetik a támogatást.
  • amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg fejlesztéseiket.

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre. A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható:

  • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el) - építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (szigetelés, nyílászáró csere, fűtési rendszerek, világítási rendszerek, árnyékoló szerkezetek, tetőszerkezet)
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások - a projektköltség maximum 20%-a, legfeljebb 50M Ft). Tanácsadás kizárólag a https://vali.hu/ weboldalon közzétett minősített szakértők listáján szereplő (közvetlen link: https://vali.ifka.hu/hu/experts), az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybe vételre.
  • Képzési szolgáltatások igénybevétele - a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.
  • Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (a projektköltség maximum 50%-a)

A támogatás mértéke, összege

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő, mely bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

A projekt Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb 215 000 000 Ft.

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

3-9 főig - maximum 99 millió Ft

10-49 főig - maximum 135 millió Ft

50-99 főig - maximum 155 millió Ft

100-149 főig - maximum 175 millió Ft

150-199 főig - maximum 195 millió Ft

200-249 főig - maximum 215 millió Ft

A támogatás mértéke maximum 70%, összege minimum 10.000.000 Ft, maximum 150.500.000 Ft.

Előleg mértéke

A kötelező előleg a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 150,5 millió Ft.

A projekt befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.