A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

VINOP-1.2.1-21

A jelen felhívás célja, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. KATA-s vállalkozások nem igényelhetik a támogatást.

Megvalósulás helye

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható:

  • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el)
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások - a projektköltség maximum 20%-a, legfeljebb 50M Ft)
  • Képzési szolgáltatások igénybevétele (kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe - a projektköltség maximum 20%-a, legfeljebb 20M Ft)
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (maximum 10M Ft)
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (a projektköltség maximum 50%-a)
  • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projektköltség maximum 5%-a)

A támogatás mértéke, összege 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke maximum 70%, összege minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft

Maximális elszámolható költség:

9 főig - 11 millió Ft/fő, összesen maximum 99 millió Ft

49 főig - 1-9 főig: 11 millió Ft/fő, 10-49 főig: 5 millió Ft/fő, összesen maximum 299 millió Ft

249 főig - 1-9 főig: 11 millió Ft/fő, 10-49 főig: 5 millió Ft/fő, 50-249 főig: 3 millió Ft/fő, összesen maximum 899 millió Ft

Előleg mértéke

A kötelező előleg a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

A projekt befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!