Állattartó telepek - VP2-4.1.1.-20

Támogatható:

1. A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

  • 1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése
  • 2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése
  • 3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
  • 4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
  • 5. célterület - Egyéb állattartó telepek korszerűsítése (A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.)

2. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

3. Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

4. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása

5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

6. Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Benyújtási határidő

Első szakasz: 2020. október 1. - 2020. november 2.

Második szakasz: 2021. január 4. - 2021. február 1.